Κάθε συνταγή που παρέχεται στο διατροφικό σας πρόγραμμα είναι για ένα άτομο και μία μερίδα.


Η ποσότητα του φαγητού υπολογίστηκε με βάση τις φυσική δραστηριότητα που έχετε αναφέρει, καθώς και τις παραμέτρους σας (ύψος, βάρος κλπ.).


Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να ακολουθείτε το διατροφικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά αν θέλετε μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα φαγητού για να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.


Λάβετε υπόψη ότι ο βασικός στόχος της κετογόνου διατροφής δεν είναι να τρώτε λιγότερο, αλλά να τρώτε υγιεινά.