Mỗi công thức món ăn được cung cấp trong kế hoạch bữa ăn của bạn chỉ dành cho một người và một khẩu phần.


Lượng thức ăn đã được tính toán dựa trên những hoạt động thể chất mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cũng như các thông số của bạn (chiều cao, cân nặng, v.v.).


Để đạt được kết quả tối ưu, chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên tuân theo kế hoạch bữa ăn càng chặt chẽ càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể giảm lượng thức ăn sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của mình.


Xin lưu ý rằng mục tiêu cơ bản của chế độ ăn keto không phải là giúp bạn ăn ít hơn mà là giúp bạn ăn uống lành mạnh.