หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่าน - รีเซ็ตรหัสผ่าน
หากคุณจำอีเมลไม่ได้ ให้ไปที่การรีเซ็ตรหัสผ่าน และป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อคุณป้อนอีเมลที่ถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความรีเซ็ตรหัสผ่านที่ถูกส่งไปให้แก่คุณ หากคุณยังไม่มีอีเมลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม