Nếu bạn không tìm được email chứa đường dẫn đến kế hoạch bữa ăn của mình trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra cả thư mục spam (thư rác).


Nếu bạn vẫn không tìm được email, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.