Kung ikaw ay gumagamit ng PC o laptop pinapayuhan ka namin na tignan ang iyong browser na ginagamit.

 

 Nirerekomenda namin ang Google Chrome, Mozilla Firefox, Safaro atbp.

 

 *Kung ikaw ay nakararanas ng isyu sa pagbubukas ng mga recipe, mangyaring kontakin ang aming Customer Support team para sa karagdagang tulong.